Att bli medlem

Det totala antalet medlemmar i dagsläget är ca 500 st och inval av nya medlemmar sker årligen vid rådsmötena i januari, april och september

Medlemsavgift

Medlemsavgift fr.o.m. 2017: 300 SEK/år

Inträdesavgiften: 500 SEK

OBS: Gillena är enbart avsedda för invalda medlemmar varför respektive tyvärr ej kan delta (om de inte är medlemmar förstås)

Medlemskap

Medlemsskap erhålls genom att två medlemmar i Gillet (faddrar) föreslår ny medlem, som ska vara född i Stockholm (alternativt att föräldrarna då var skrivna i Stockholm). Stockholm definieras som Stockholms kommun (alltså inte t.ex. Lidingö eller Sollentuna).

Ladda ner ansökningsblanketten här (pdf)