Föredrag

Gunilla Lundgren (Rinkeby världens torg i 50 år) & Suzanne Lindhagen (om Anna Lindhagen):

Biskop Emerita Caroline Krooks föredrag från Midvintergillet