Intendent

Jag heter Charlie Hahne och har tagit över rollen som intendent vid Stockholms-Gillet fr o m januari 2019. Född i Matteus församling och numera boende på Oxtorget i centrala Stockholm har jag varit medlem i Gillet sedan 2011, och arbetat ideellt med etableringen/avetableringen av julmarknaden på Stortorget sedan 2012. Har ett stort intresse för Stockholm, dess historia samt framtida gestaltning; men jag måste erkänna att även vår släkt är inflyttad…i mitten av 1800-talet. Efter snart 170 år här känner vi oss dock som helt naturaliserade Stockholmare.

Som intendent är jag den som under Rådets styrelse handhar Gillets dagliga verksamhet av både administrativ och praktisk karaktär. I mitt ansvarsområde ingår även genomförandet av vår traditionella julmarknad på Stortorget samt att vårda och utveckla kontakterna med medlemmarna, julmarknadens bodhyresgäster, myndigheter osv. Det är i huvudsak överskottet från julmarknaden som ger oss resurser att årligen ge stipendier för stöd till olika forskningsprojekt med Stockholmsanknytning, samt att hålla det lilla kansliet på Trångsund 2B.

Jag ser väldigt mycket fram emot att bidra till utvecklingen av Stockholms-Gillet och hoppas att vi får många gemensamma och lyckosamma år tillsammans.