Rådet

Från vänster: Henrik Waldenström, Charlie Hahne (Intendent), Henrik Nerlund, Kristina Ljunggren (Ålderman), Mats Hayen (Vice Ålderman), Carl-Johan Rundquist (Skrivare), Christel Wiman, Sten Selander (Skattmästare), Stella Fare (Ordf. Stipendienämnden), Katarina Leijonhufvud (Munskänk), Riccard Montén, Agneta Rydberg, Håkan Berglind.

Rådet består fr o m årsmötet 2021 av:

Kristina Ljunggren (Ålderman)
Mats Hayen (Vice Ålderman)
Carl Johan Rundquist (Skrivare)
Sten Selander (Skattmästare)
Katarina Leijonhufvud (Munskänk)

Som bisittare i rådet ingår:

Stella Fare (ordförande i Stipendienämnden)
Agneta Rydberg
Håkan Berglind

Riccard Montén

Christel Wiman
Henrik Nerlund
Henrik Waldenström