Rådet

Stockholms-Gillets Råd består fr o m årsmötet 2022 av:

Kristina Ljunggren (Ålderman)
Katarina Leijonhufvud (Vice Ålderman)
Ann-Charlotte Backlund (Skrivare)
Sten Selander (Skattmästare)
Christel Wiman (Munskänk)

Stella Fare (ordförande i Stipendienämnden)
Agneta Rydberg (redaktör för Gille-Tidender)
Håkan Berglind
Henrik Nerlund
Henrik Waldenström