Rådet

Stockholms-Gillets Råd består fr o m årsmötet 2023 av (stående från vänster): Håkan Berglind, Olof Holm, Henrik Waldenström, Sten Selander (Skattmästare)

(Sittande från vänster): Ewa Lagerqvist (Skrivare), Christel Wiman (Munskänk), Kristina Ljunggren (Ålderman), Agneta Rydberg (redaktör för Gille-Tidender), Stella Fare (ordförande i Stipendienämnden), Katarina Leijonhufvud (Vice Ålderman)