Rådet

Bakre rad från vänster: Charlie Hahne (Intendent), Henrik Waldenström, Carl-Johan Rundquist (Skrivare), Göran Sundvall, Sten Selander (Skattmästare).
Främre rad från vänster: Katarina Leijonhufvud (Munskänk), Stella Fare (Ordf. Stipendienämnden), Kristina Ljunggren (Ålderman), Agneta Rydberg, Mats Hayen (Vice Ålderman).
Saknas på bilden: Håkan Hedlund

Rådet består fr o m årsmötet 2019 av:

Kristina Ljunggren (Ålderman)
Mats Hayen (Vice Ålderman)
Carl Johan Rundquist (Skrivare)
Sten Selander (Skattmästare)
Katarina Leijonhufvud (Munskänk)

Som bisittare i rådet ingår:

Stella Fare (ordförande i Stipendienämnden)
Agneta Rydberg
Håkan Hedlund
Göran Sundvall
Henrik Waldenström