Stipendier

Stockholms-Gillet är en ideell organisation som förutom att arrangera den årliga julmarknaden på Stortorget i Gamla stan även delar ut stipendier för att:

 • Främja
 • Stödja
 • Belöna

forskning som söker klarlägga förhållanden med anknytning till Stockholms bebyggelse och kulturella utveckling. Personhistoria välkomnas men anknytningen till Stockholm måste vara tydlig. Stipendierna kan sökas av såväl personer som institutioner. För att söka stipendier enligt ovan erfordras ingen särskild ansökningsblankett. Ansökan sker genom:

 • Brev till Stockholms-Gillets kansli, Trångsund 2B, 111 29 Stockholm. Märk brevet ”Stipendieansökan”
 • E-post till intendenten@stockholmsgillet.se. Rubriken skall vara ”Stipendieansökan”

Motivera dina ansökan med egna ord, vad projektet syftar till och vad pengarna ska användas till. Du får gärna ange det belopp du söker. Årets stipendiater är utsedda och diplom kommer att delas ut vid Stockholms-Gillets Höstgille den 26 oktober 2023. Varje år ber vi en eller flera stipendiater att berätta inför Stockholms-Gillets medlemmar om sitt forskningsprojekt. Se vår tidning Gille-Tidender för mer info.

Vi är tacksamma om stipendiater skänker 2 böcker till Stockholms-Gillet när de är utgivna. Vi lottar ut ett exemplar till medlemmarna i Gillet och behåller ett i vårt referensbibliotek. Vi önskar också att bli omnämnda i förordet till boken med något i stil med: ”Utgiven med stöd av Stockholms-Gillet”.

Stipendienämndens ledamöter under 2023 är:

 • Stella Fare (ordförande)
 • Henrik Nerlund
 • Love Arbén
 • Kurt Hultgren
 • Karin Sidén
 • Ann-Charlotte Backlund
 • Charlie Hahne (sekreterare, ej ledamot) 

2023 års stipendiater är utsedda. Sju olika projekt prisades enligt följande:

40 000 kronor tilldelas Johan Schück för en biografi över arkitekten Erik Josephson.

25 000 kronor tilldelas Johanna Berg för boken ”Föreställningar – John Hood och hans värld.

20 000 kronor tilldelas Bo Larsson för fotoboken ”Café 6:an – ett stamfik på Skeppsbron”.

20 000 kronor tilldelas John Håkansson, Weronica Ronnefalk och Agneta Eriksson Hildén för en bok med fotografier av Peter Celsings arkitektur.

15 000 kronor tilldelas Riccard Montén för boken ”Tantos ursprung och kvarteren längs Tantogatan åren 1660-1880”.

15 000 kronor tilldelas Lisa Qviberg för boken ”Senta har gått till en bättre värld”.

5 000 kronor tilldelas Linnéa Olmarken för projektet ”Återuppbyggnad av Klarakvarteren”.

Nästa stipendieomgång annonseras i dagspressen i april 2024. Sista ansökningsdagen är 15 juni 2024.

Välkommen att söka!


Urval av böcker som tidigare fått Stockholms-Gillets stöd

Tidigare års stipendier:

2022

2022 års stipendiater är utsedda. Fem olika bokprojekt prisades

enligt följande:

40 000 kronor tilldelas Inga Lena Ångström Grandien för en monografi om arkitekten Johan fredrik Åbom.

20 000 kronor tilldelas Anna Brodow Inzaina för en monografi om skådespelaren och tecknaren Axel Fredrik Cederholm.

25 000 kronor tilldelas Magdalena Nordenson, Sven Lorentzi och Helen Broms för en skrift om Hovings Malmgård.

20 000 kronor tilldelas Christopher Vainesworth för en kvantitativ förstudie kring kvinnliga byggherrar i Stockholm 1823-1873.

30 000 kronor tilldelas Lars Kaijser, Simon Ekström och Mattias Frihammar för antologin ”Se där! en guide till Djurgårdens minneslandskap”.

Stipendieutdelningen skedde vid Midvintergillet som hölls på Stadsmuseet den 2 mars 2023.

2021

23 ansökningar kom in och stipendienämnden beslöt att fem stipendiater skulle få dela på 100 000 kronor. Dessa var:

 • Ann-Katrin Phil Atmer för ”Östermalm. Husen-Historien-Människorna”.
 • Catharina Nolin för ”Kvinnliga landskapsarkitekter under 1900-talets första hälft – vägar till en professionell yrkesidentitet”.
 • Björn Hagelin för ”Vågmästare. Handel och Sjöfart i Stockholm från Bohnstedt till Svea”.
 • Kjell-Åke Andersson för ”Fotobildbok om Aspudden”.
 • David Lindén för ”Fattighusflickan som gjorde uppror: Hur ett barnhusbarn fick audiens hos Drottning Kristina”.

Stipendieutdelningen skedde vid Höstgillet den 11 november i Läkaresällskapets anrika hus på Klara östra Kyrkogata.

Konsthistorikern Katharina Nolin berättar om sin nya bok. Stella Fare ordförande i stipendienämnden ställde frågor.

2020

24 ansökningar, 7 stipendiater fick dela på 135 000 kr, detta år valde stipendienämnden att dela upp stipendierna på summor om 25 000, 20 000 och 10 000 kr.

 • Rikard Larsson för ”Tillbaka till Gamla Brogatan”
 • Suzanne Lindhagen för biografi om Anna Lindhagen
 • Anna-Sophia von Celsing och Ragnar Bohman ”Brukspatronen” en monografi om Lars Gustaf von Celsing
 • Patrik Steorn för antologi om Thielska Galleriet
 • Peter Schantz skrift om Nationalstadsparken på engelska
 • Gunilla Lundgren för ”Rinkeby världens torg i 50 år”
 • Caroline Krook för historik över Svenska Kyrkan i Stockholms stift

Nedan kan du se några böcker som kommit ut i bokhandeln med hjälp av vårt stipendium 2019 0ch 2020.

2019

14 ansökningar, 3 stipendiater fick dela på 135 000 kr

 • Heiko Droste & Kurt Villads Jensen för utställning på Medeltidsmuseet om Stockholms Blodbad.
 • Boel Englund för bok om ”Borgerliga kvinnor verksamma i Stockholm 1880–1920”.
 • Anton Runeson för avhandlingen ”Den levande kroppen” ur medeltida domstolsprotokoll.

2018

17 ansökningar, 3 stipendiater fick dela på 100 000 kr

 • Charlotta Forss för boken ”Bastubad och badstugor i Stockholm under 1600 och -1700-talet.
 • Håkan Forsell & Lolita Ray ”Kvarteret Plankan, en studie om miljonprogrammet under 1960 och -1970 talet”
 • Jan Brandter om ”Klubb Filips på Regeringsgatan”.

2017

12 ansökningar , 4 stipendiater fick dela på 102 000 kr

 • Ann Eriksson för boken”En konstnärsoas på Södermalm”
 • Johan Örn om ”HI-gruppen, formgivning och hantverkskultur i Stockholm kring 1960”.
 • Magnus Olofsson för en studie om ”Demonstrationstågens plats i Stockholm mellan 1885 och 1914”.
 • Carl Hansson om ”Arkitekturskolans byggnad på Östermalm”.

2016

11 ansökningar, 5 stipendiater fick dela på 98 000 kr

 • Eva Palmqvist om ”Stadsvandringar i Stockholm”
 • Johan Eriksson om ”Nicodemus Tessin den äldre”.
 • Astrid Hasselrot om ”Medborgarhuset i Stockholm”.
 • Mia Skott för studie om ”Kvinnors möjlighet till självständigt och framgångsrikt etablera rörelser under tidig modern tid”.
 • Lisbeth Håkansson Petré om ”Folkbildningsprojekt för kvinnor”.

2015

28 ansökningar, 4 stipendiater fick dela på 100 000 kr

 • Bengt Edlund för utgivning av ”Vårt gröna Stockholm”.
 • Nisse Larsson om Bertil Almqvists tidningsteckningar ”Stockholm på tapeten”.
 • Sofia Ling om kvinnors arbetsvillkor i Stockholm 1650–1750 kallad ”Konsten att försörja sig”.
 • Susanne Thedén för antologin ”Stockholm före Stockholm”. En studie om Stockholm innan den medeltida stadens tillkomst.

2014

Av totalt 19 sökande utsågs 5 stipendiater, som fick dela på totalt 100 000 kr.

 • Henrik Andersson för att långsiktigt bevara arkivet efter organisationen Arkiv Samtal
 • Ida Dicksson och Lena Knutsson Udd för Kartläggning av petroleum-industrins historia ur ett Stockholmsperspektiv
 • Petra Gröminger för Tryckbidrag för en bok om The Green Man, eller på svenska bladmannen
 • Sören Johansson m.fl. för Projektstöd till boken ”Södra Ängby – den vita staden”
 • Mandra Wabäck m.fl. för föreningen Avanti! Framåt! För Projektet ”Vårt 80-tal” som lyfter fram och tar upp en viktig aspekt ur Sth byggnadshistoria och den rådande bostadspolitiken från 80-talet fram till våra dagar.

2013

Av totalt 17 sökande utsågs 5 stipendiater, som fick dela på 100 000 kr:

 • Anders Björnsson för projektet August Blanche – Bildningsborgare i brytningstid.
 • Tor Cederman för en projektbeskrivning av en modell föreställande Gustav III:s operahus
 • Sigrid Eklund Nyström för en bok om möbelformgivaren och inredningsarkitekten Axel Larson
 • Johan Palmgren för en film om arbetet med att ta fram den slutliga planen för Slussen
 • Magnus Öhrn för ett forskningsprojekt ”Grabbarnas Söder – pojklandet Södermalm i den svenska ungdomslitteraturen”

Såsom Brattstipendiat med ett stipendium på 30 000 kr utsågs:

 • Anders Sjöbrandt för forskningsprojektet Från Sveaplats till almstrid. Berättelser om omdaningen av Stockholm under efterkrigstiden

2012

Av totalt 28 sökande utsågs 5 stipendiater, som fick dela på totalt 100 000 kr.

 • Martin Emanuel för tryckbidrag avseende en avhandling om ”Trafikslag på undantag: Cykeltrafiken i Stockholm 1930-1975”.
 • Lena Eriksson för utvecklandet av ett forskningsprojekt rörande Stockholms Skönhetsråds verksamhet 1919-2004 (kartläggning av rådets mycket omfattande arkiv).
 • Malin Lobell-Brodersen för bidrag till att lyfta fram Sveriges första trädgårdsförening vid Norra Bantorget/Norra latin genom research och dokumentation publicerad i en formgiven trycksak.
 • Bo J. Ronnerstam för bidrag till tryckning och utgivning avseende Fredmans tid – guldåldern för Stockholms urmakare
 • Ulrika Torell för bidrag till bokprojekt avseende sockerbagarnas och konditorernas historia i Stockholm.

2011

Av totalt 18 sökande utsågs 4 stipendiater, som fick dela på totalt 100 000 kr.

 • Mats Eriksson för film om allaktivitetshuset Gamla Bro i Stockholm för att främst möjliggöra dokumentation i form av intervjuer
 • Håkan Lidbo och Elin Franzén för genomdrivande av ljudprojekten Soundmap Stockholm
 • Barbro Ljungdahl Zackrisson för Stockholms feriehem
 • Britta Peterson bokprojekt om Flysta samhälles pionjärtid

2010

Av totalt 17 sökande utsågs 7 stipendiater, som fick dela på totalt 100 000 kr.

 • Karl-Olof Andersson för heltäckande biografi över Stockholmsskildraren Per Anders Fogelströms liv och verk
 • Alexandra Borg för doktorsavhandling ”Stockholmsfiktioner. Urbanitet och vandring i svensk prosa 1900-1916
 • Cecilia Candréus för forskning avseende Lyxhantverkare i Europas utkant 1550-1650
 • Kristina Knauff för en avhandling om den svenska klassicistiska arkitekturen 1910-1930
 • Jenny Lee för en bok om Staden och saluhallarna
 • Emma Nygren för projektet Billiga nyheter: Stockholms billighetspress och tidningsläsarna som publiken och föreställd gemenskap 1886-1900
 • Lotta Alvestam Wahlund för bok om Porten till Bromma

2009

Av totalt 19 sökande utsågs 5 stipendiater, som fick dela på totalt 100 000 kr.

 • Göran Bergholm för bokprojekt ”Stockholms själ –som den speglas i dess fönster”
 • Eva Bergström för projektet ”Den blå hand –Om Stockholms färgare, deras hus och arbete under 200 år”
 • Kaj Larsson för biografi över stadsträdgårdsmästaren Holger Blom 1938-1971
 • Ann-Charlotte Münger för forskningsprojektet ”Barnkolonin –En bortglömd del av Stockholms social –och kulturhistoria”
 • Bo Wingren för bok om konstnären Carl Johan Billmark.

2008

Av totalt 15 sökande utsågs 5 stipendiater, som fick dela på totalt 100 000 kr.

 • Jonas Cederquist för projektet Stockholms fotbollshistoria
 • Birgitta Conradson för bok om lumpskärer-skorna på Tumba sedelpappersbruk
 • Mats Lindroth för projektet ”Tantolunden -scener ur en park”
 • Alice Rasmussen för projekt avseende forskning om bildkonstnären och stockholmsskildraren Charles Lachs
 • Per Gunnar Sidén för studie kring ”Hur tyskt var det medeltida Stockholm?”

2007

Av totalt 18 sökande utsågs 4 stipendiater, som fick dela på totalt 100 000 kr.

 • Katarina Juvander för att publicera en bok om arkitekt Björn Hedvall
 • Anita Stjernlöf-Lund för att utge en bok om arkitekten Cyrillus Johansson
 • Helena Friman för ett produktionsbidrag till en bilderbok om historiska platser i Stockholm
 • Håkan Jakobsson för ett bidrag till kartläggning och studie av etableringen av italienska borgare och handelsmän i Stockholm 1580-1592